Waterschapsverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen

Geplaatst op 28-02-2015  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

 provinsie 

 

Dit wordt geen stemadvies of wat dan ook. Onderstaande tekst is een samenvatting van een brief van het Watersportverbond gericht aan alle aangesloten watersportverenigingen. Op deze manier willen wel de belangrijkheid van deze verkiezingen benadrukken.

 

De Provinciale Statenverkiezingen komen er weer aan!! Deze vinden op 18 maart plaats. Gelijktijdig vinden de Waterschapsverkiezingen plaats.

De afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid voor natuur en recreatie steeds meer bij de provincies komen te liggen. Het Watersportverbond voert met de regioteams een actieve lobby om watersportbelangen op de provinciale politieke en ambtelijke agenda te krijgen. Want watersport en waterrecreatie zijn niet altijd vanzelfsprekende onderwerpen voor het provinciale beleid. Afstemming tussen provincies en andere vaarweg- en waterbeheerders is ook niet altijd evident.Deze en andere zorgen zijn in samenwerking met NOC*NSF al eerder bij de landelijke politiek aangekaard. Prioriteit is daarbij dat watersport betaalbaar blijft en dat het vaarwater voor iedereen beschikbaar is. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer van het landelijke toervaarnet, het realiseren en onderhouden van voorzieningen, openstellen van natuurgebieden voor recreatie, etc.

 

Nu de provinciale verkiezingen er weer aankomen is het tijd dat watersport en waterrecreatie op de agenda komt.

Voor meer informatie kijk op http://www.reddewatersport.nl 

Hier vindt u onder andere een overzicht van de campagnes waar het Watersportverbond bij betrokken is em tips wat u zelf kunt doen.

 

Wilt u wat meer weten over onze provincie, kijk dan op http://www.brabant.nl.

Wilt u wat meer weten over de waterschappen en in het bijzonder over waterschap Aa en Maas, kijk dan op http://www.aaenmaas.nl.

 

Het is nu verder aan U!!