Toelichting op de factuur 2020

Geplaatst op 14-02-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur

Indien u over de factuur vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u deze bij voorkeur per email te sturen naar retseemgninnep.[antispam].@wvdemaaskant.nl. Voordat u dat gaat doen, verzoeken wij u eerst onderstaande toelichting te lezen.

Het is niet toegestaan eigenmachtig bedragen op de factuur  te wijzigen. Indien de factuur niet klopt dan eerst contact opnemen met de penningmeester met behulp van bovenstaand e-mail adres. 

U wordt ook dringend verzocht het juiste factuurnummer te vermelden en elke factuur afzonderlijk over te maken. Dus geen facturen samenvoegen. Gebruik ook het juiste rekeningnummer van de Rabobank!

Tarieven 2020

In vergelijking met 2019 zijn de verenigingstarieven (statutair) verhoogd met 2,7% .

De belangrijkste tarieven voor 2020 zijn:

 

Contributie:

Leden/Buitengewone leden    €  94,13
Jeugdleden €  25,81
Begunstiger €  33,60

 

Bijdrage Watersportverbond (wordt door het verbond vastgesteld):

(Senior)leden €  21,10
Jeugdleden/Gezinsleden    €  10,55

 

De Watertoeristenbelasting is in vergelijking met 2019 hetzelfde gebleven. 

Watertoeristenbelasting:

Boten 4-7m €  39,45
Boten 7-9m €  50,49
Boten 9-12m €  58,52
Boten > 12 m    €  64,35

De Watertoeristenbelasting moet worden betaald door personen, die niet als ingezetene/inwoner van de gemeente Oss zijn geregistreerd. Deze belasting moet worden geïnd door de vereniging en wordt aan de gemeente Oss afgedragen.

 

Overige tarieven: 

Prijs per m2 ligplaats 
   (obv afmetingen ligplaats)

€  12,16

Winterstalling per m2 €  3,53
Zomerstalling/winterstalling bok/trailer    €  25,00
Vaste walstroom aansluiting €  10,00
Verbruik per KWu €  0,23

 

Informatie over ligplaats

Aan de leden aan wie een walplaats is toegekend, staat op factuur:

WG012 of WK023. Dat betekent Walplaats Groot  nr. 12 of Walplaats Klein nr. 23.
Voor de boten met een walplaats groot ten noorden van het clubhuis staat WG-Nrd op de factuur. De andere boten liggen op het Jollenveld ten westen van het clubhuis.
Aan de leden aan wie een ligplaats in de haven is toegekend staat op de factuur bijv.: ST2B-035.
Dit betekent  STeiger 2B ligplaats nr. 35.
Zo ook voor ST1, ST2A, ST3A, ST3B, ST4A, ST4B en ST5 gevolgd door het ligplaatsnummer.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur WV de Maaskant