Reanimatie en AED

Geplaatst op 28-11-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

 

Beste leden,

 

Al regelmatig is aandacht gevraagd voor Reanimatie en AED binnen onze vereniging.

 

Jaren geleden waren wij een van de eerste verenigingen die het nut van een AED apparaat (Automatische Externe Defibrillator) heeft onderkend en dit apparaat ook heeft aangeschaft.

 

Gelijktijdig is hiervoor de basisopleiding Reanimiatie en AED gestart en diverse leden van onze vereniging hebben dit certificaat toen gehaald. In de jaren daarna zijn regelmatig herhalingscursussen gegeven. Deze zijn noodzakelijk voor de geldigheid van het certificaat. Het certificaat heeft in principe een geldigheidsduur van twee jaar mits jaarlijks een herhalingscursus gevolgd wordt. Na het overlijden van Harrie Speet zijn de (herhalings-)cursussen in de vergetelheid geraakt en zijn waarschijnlijk de meeste certificaten niet meer geldig.

 

Het bestuur wil graag Reanimatie en AED een nieuwe impuls geven en daar medewerking aan verlenen en doet daarvoor een beroep op een of meerdere leden/vrijwilligers binnen de vereniging die een en ander weer gaan opzetten en gaan coördineren. Met name dat laatste is belangrijk voor de continuïteit.

 

Deze leden kunnen per email zich melden bij Bert de Haan, secretaris of Addie van Geel, commissiecoördinator

 

Namens het bestuur,

 

Bert de Haan,

Secretaris