Oeverzone en nevengeul Hemelrijkse Waard gereed

Geplaatst op 06-02-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

website

IMG_5022

 

Een korte terugblik!

Start werkzaamheden eind 2014.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt tussen de veerstoep in Oyen en de monding van de Maasarm bij Lithoijen een 3 kilometer lange nevengeul aangelegd, begrensd door enkele zandige eilanden. De nevengeul krijgt flauw oplopende natuurlijke oevers met zandplaten.

Aan de rivierzijde van de eilanden wordt de stenen bekleding gedeeltelijk weggehaald.

In het ondiepe water dat door deze ingrepen ontstaat kunnen planten en dieren die hiervan nature thuishoren weer goed gedijen. Vissen vinden er bijvoorbeeld een rustige plek om te paaien (kuit te schieten). Ecologisch gezond water is ook schoner. Meer landinwaarts wordt zoveel mogelijk het oorspronkelijke reliëf hersteld, ooit gevormd door wijziging van de loop van de Maas. Lage delen worden extra diep gemaakt, zodat geulen ontstaan. Een van deze geulen wordt via een vertakking op de Teeffelense Wetering verbonden met het achterland en krijgt daardoor het karakter van een permanent stromende beek. Een vlonder bij de monding dient als oversteekplaats voor recreanten.

Voor het aanleggen van de nevengeul is het nodig 12 van de 24 bakenbomen langs de Maas te verwijderen. De gerooide bomen krijgen een ecologisch nuttige herbestemming door ze in de oeverzones van de nevengeul en de Maasarm te leggen. Daar vormt het dode hout een waardevolle schuilplaats en voedselbron voor vissen en allerlei kleine waterdiertjes die belangrijk zijn voor een goede waterkwaliteit.

 

December 2015: Het is zover!!

Sinds december is de oeverzone met nevengeul in de Hemelrijkse Waard gereed. Per 1 januari is het noordelijk deel opgesteld voor publiek (vanaf de parkeerplaats ter hoogte van de Vlierstraat tot aan de parkeerplaats ter hoogte van de Veerweg). Natuurmomenten verzorgt het beheer en in het voorjaar zullen de eerste runderen in de Hemelrijkse Waard te zien zijn.

Om dit heugelijke feit te vieren vond op 28 januari jl. voor de omwoneneden en belanghebbenden een informele vaartocht plaats over de Maas om de nieuwe oeverzone en nevengeul vanaf het water te bewonderen. Namens het bestuur waren Bert de Haan en Martin-Jan van Mourik hierbij aanwezig. Van deze vaartocht zijn foto's te bewonderen op de Fotopagina op onze website. Op de eerste 14 foto's ziet u de nieuwe Brabantse oever vanaf de monding van de Maasarm richting Oijen. De laatste 14 foto's zijn genomen in de Maasarm. De laatste ter hoogte van de Teeffelense Wetering.

Aan het slot van deze vaartocht werd een gedicht voorgelezen van en door Mas Papo.

 

Ruimte

 

De loop is gewijzigd,
maar wat men niet bedenken kon
is dat het water hoger werd
dan ooit door wie dan ook gedacht

 

geef mij mijn ruimte terug
zei de rivier in watertaal
die ik zo wel versta
want waar mijn wortels zijn
ik wil stromen zoals ik deed
het is niet voor niets
dat ik hier en daar een omweg nam
een extra lus heb ik in de loop
der jaren uitgesneden
en soms heb ik de noodzaak
uit mijn verband te treden

 

ik gaf aan dat ik begreep
maar voegde eraan toe
dat wat ik verstond
niet enkel voor rivieren geldt.

 

Mas Papo heeft meer verhalen en gedichten over de Maas geschreven. Meer lezen! Klik op Mas Papo

 

U zult er versteld van staan als u straks in april weer met uw boot richting Maasbommel vaart, wat er allemaal veranderd is. Van een min of meer omsloten Maas is er een prachtig open natuur- en watergebied ontstaan, dat alleen nog maar mooier kan worden als het nieuwe natuurgebied straks begroeid is. Let wel ons vaarwater is er niet groter op geworden maar des te mooier het gebied.

Bekijk ook eens op de prachtige video impressie van Omroep Brabant op http://www.wetering.nl/omroep-brabant-hemelrijksewaard-in-nieuwe-natuur/

 

In  april 2015 plaatste ik naar aanleiding van de start van de werkzaamheden ook al een nieuwsbericht met diverse informatie. Dat nieuwsbericht kunt u nogmaals op onze website lezen.

 

Afronding project in 2016

Het totale project moet eind 2016 afgerond zijn. Van deze laatste werkzaamheden zullen we als vereniging mogelijk enige last ondervinden aangezien deze werkzaamheden plaatsvinden in de Alphense Waard. Recht tegenover onze haven. We houden u op de hoogte.