Nieuwsbrief mei 2021

Geplaatst op 19-05-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Erik-Jan Raijmakers

Dag beste leden van WV de Maaskant.

In april is de nieuwsbrief niet alleen op de site geplaatst, maar heeft u allen een nieuwsbrief per mail ontvangen.  Daar hebben we van verschillende leden positieve reacties op gekregen. Daarom hebben we als Bestuur besloten om dit voorlopig maandelijks te blijven doen. Voorlopig omdat we, als de Coronamaatregelen verder versoepelen, elkaar vaker kunnen treffen op de haven en we nieuwtjes gewoon weer persoonlijk kunnen worden uitgewisseld. Natuurlijk wordt belangrijk nieuws op de site geplaatst, dus blijf die vooral regelmatig lezen.

 

Hé hé eindelijk laat de zon zich weer wat vaker zien en wordt er ook weer meer op de boot en van de mooie Maasarm genoten. Veel leden zijn nog aan het klussen en poetsen. En er is weer meer activiteit te zien.

  
Zo kan het Jeugdzeilen op de zondagmorgen weer worden opgepakt, zij het met enkele restricties en natuurlijk dienen de Coronamaatregelen worden nageleefd. De Jeugdcommissie is hiervan op de hoogte en zal hierop toezien.
Afgelopen zondag was het zo ver. Het is mooi om te zien hoeveel jonge, enthousiaste zeilers onze vereniging weten te vinden! Dank aan alle vrijwilligers die deze jeugdzeillessen organiseren!

 

Inmiddels worden de Coronamaatregelen versoepeld: per 19 mei is het weer toegestaan op het terras een drankje te drinken. Let wel: 2 personen per tafeltje (uit één gezin, zijn meerdere personen toegestaan), de anderhalve meter moet in acht gehouden worden, bij binnenkomst in het clubhuis: handen desinfecteren en het dragen van mondkapje is verplicht, houd anderhalve meter afstand van de vrijwilligers achter de bar.
De Clubhuiscommissie informeert de vrijwilligers met bardienst mbt de maatregelen.

 

Mocht u in de ochtend gewekt worden door geblaat: dat kan, sinds dit voorjaar begrazen weer drie nieuwe schapen de dijk.schaap

 

Het komt buitensporig vaak voor dat pasjes zoek of beschadigd raken. Bij verlies of beschadiging van uw toegangspasje, kunt u natuurlijk een nieuw pasje krijgen. Vanaf nu gaat de vereniging daar € 5,- voor rekenen.

 

Verder betreurt het Bestuur het feit dat er zulke slechte betalers onder onze leden zijn! Wanneer u 2 of zelfs 3 herinneringen nodig heeft om tot betalen over te gaan, kost dit allemaal extra energie en tijd van leden die deze taak vrijwillig op zich hebben genomen! Denkt u hieraan bij de volgende factuur en betaal gewoon. Daarmee bespaart u uw collega-leden een hoop extra werk.

 

Het Bestuur volgt nauwlettend het project ‘Meanderende Maas’, wat o.a. een dijkverzwaring ter hoogte van onze haven met zich meebrengt. Minstens één bestuurslid woont het overleg in de vorm van Dijktafels bij. Onze vragen met betrekking tot de toegang tot het haventerrein en het hekwerk zijn al bij de technisch projectmanager kenbaar gemaakt. Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. In 2023 worden de plannen gerealiseerd.

 

Stichting ‘Skon Schip’ heeft van onze helling gebruik gemaakt om afval van de Hemelrijkse Waard op te halen wat door vrijwilligers was verzameld. Een mooi initiatief!

 

Zoals ik al eerder schreef zijn er een flink aantal nieuwe leden te verwelkomen. We horen van deze nieuwe leden terug dat zij spontaan en door verschillende leden wegwijs worden gemaakt binnen de club. Wat natuurlijk geweldig is! Op 28 mei zal er een online bijeenkomst zijn om nog meer van het wel en wee van deze mooie vereniging te delen. Alle nieuwe leden krijgen hiervoor een uitnodiging.

 

Nieuws vanuit de Wedstrijdcommissie:
Het is duidelijk geworden dat het organiseren van wedstrijden zeker tot 1 juni niet mogelijk is. Zoals bij heel veel sporten zal dus ook bij ons op de Maaskant het accent qua wedstrijden in de tweede helft van het jaar komen te liggen. De kans bestaat dat we nog een aantal WAC’s kunnen afwerken in het voorjaar en wellicht ook de Race of the Classics. Dus het is voor ons als WC belangrijk dat we allemaal inschrijven wanneer we mee willen doen, want áls het weer mag kennen we het deelnemersveld!
We hebben dit jaar de routine rond het inschrijven aangepast, zowel met meer service voor deelnemers als voor meer zekerheid voor ons als WC. Wij vragen om alvast in te schrijven met het algemene wedstrijdformulier te vinden onder tab ‘wedstrijden/inschrijven’. Dit is een principe besluit om mee te doen. Inschrijving kan ook op een later moment. De WC toetst definitieve deelname aan de eerstkomende wedstrijd via een Whats App of Cappie oproep. Op deze manier kunnen we het beste de startgroepen indelen, zeker zijn van wie komt en organisatie/prijzen goed regelen. Ons wedstrijdreglement 2021 staat ook weer op de site.
We zijn de boeien aan het checken en alvast in het water aan het leggen. Deze vernieuwing met twee boeien is effectief gebleken om de grotere velden meer uit elkaar te houden want we hebben meer baanvarianten tot onze beschikking.
We doen mee met een nieuw initiatief in de regio om met Lasers van verschillende verenigingen ‘rond te reizen’. Als alles lukt komt dit circus op 10 juli naar WV de Maaskant. Voor meer informatie kunt u bij terecht bij de WC.

 

De Evenementencommissie wil alle watersportvrienden laten weten dat, vanwege de strenge Corona-maatregelen, het helaas niet mogelijk is iets voor onze vereniging te organiseren. 
Wel is er o.a. een sluitingstocht voor dit jaar gepland.  De Evenementencommissie zal u hierover nader berichten zodra het weer toegestaan en/of geoorloofd is om iets in clubverband te kunnen en mogen doen.Ook een berichtje van de Drevelaers.
Door al het corona gebeuren kunnen wij niets organiseren omdat we maar met een paar mensen bij elkaar mogen zitten dus staat het een tijdje in de wacht tot we weer alle vrijheid hebben.

 

Het Bestuur probeert de Algemene Leden Vergadering zo ver als mogelijk naar de zomer te verplaatsen, met de bedoeling dat deze vergadering dan live plaats kan vinden. We denken aan een vrijdagavond in juli. Wanneer dit alsnog niet live kan, wordt het wederom een online bijeenkomst.
U krijgt natuurlijk tijdig een uitnodiging.
Het belangrijkste agendapunt van die vergadering zal de nieuwbouw zijn.
We hebben dhr. Jan Govers bereid gevonden om ons, als Bestuur, daarin te adviseren. Jan heeft alle eerdere wensen en eerdere plannen geïnventariseerd en samen met hem is het Bestuur tot twee voorstellen gekomen. Tijdens de ALV vragen we u aan welk plan u de voorkeur geeft. Dit plan wordt dan verder uitgewerkt, nauwkeuriger begroot en er dienen vergunningen worden aangevraagd bij de Gemeente Oss, het Waterschap en Rijkswaterstaat. Er zijn nog veel onzekerheden, maar we hebben uw instemming nodig om verder te kunnen. U kunt erop vertrouwen dat we u zoveel als mogelijk op de hoogte brengen van het proces.

 

Tot slot mooie vragen ter overdenking, wanneer u in het zonnetje op uw boot zit. Er werd me door Zwitsers de vraag gesteld: hoe het komt dat zo veel Nederlanders in hun vrije tijd varen? En: waarom ben jíj gaan varen? Ik merkte dat er een vette glimlach verscheen toen ik het antwoord bedacht. Wellicht vergaat het u ook zo. 😊

 

We wensen u een fijne start van het vaarseizoen. Geniet er lekker van!

Met hartelijke groet,

Martin-Jan, Camille, Paul, Mascha en Jolanda