Nieuwsbrief juni 2021

Geplaatst op 07-06-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Erik-Jan Raijmakers

Dag beste leden van WV de Maaskant,

Het is alweer juni en u vindt opnieuw de nieuwsbrief in uw mailbox. Dit keer niet zo’n lange brief met weetjes, omdat de nieuwsbrief van mei vrij uitgebreid was en de maand juni nog maar net begonnen is. Toch wilden we niet te lang wachten in verband met de vooraankondiging van de Algemene Ledenvergadering. Deze gaat plaats vinden op 9 juli om 20.00 uur. U krijgt de uitnodiging tijdig per e-mail in huis en dan gaat u zien dat de vergadering niet in het Oppertje wordt gehouden. Daar we ook dan nog de anderhalve-meter-afstandsregel in acht moeten houden en we ieder lid de gelegenheid willen geven om de vergadering bij te wonen, zal de locatie elders zijn. Waarschijnlijk bij Spierings Kranen aan de Merwedestraat in Oss. We maken u er op attent dat ook vanwege de Coronamaatregelen alléén leden de vergadering mogen bijwonen, dus partners die geen lid zin, kunnen we niet ontvangen.
U vindt alle informatie omtrent de Algemene Ledenvergadering in de uitnodiging die u binnenkort per e-mail kunt verwachten.

Op 28 mei heeft de ‘nieuwe leden avond’ online plaats gevonden. Het was een succesvolle avond en voor degene die deze avond niet heeft bijgewoond: de PowerPointpresentatie met alle informatie komt op de website.

Ik schreef u al eerder dat er een behoorlijke aanwas is van nieuwe leden en het doet ons deugd dat we ook heel jonge leden en hun ouders hebben kunnen verwelkomen. De D-tjes jeugdzeilgroep  is helemaal vol en het is prachtig om te zien hoe zij op zondagmorgen hun zeilles krijgen.
Met het mooie weer spelen er ook steeds meer kinderen in en rond het klimrek op het haventerrein. Misschien ten overvloede: de vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele calamiteiten. Dus houdt u, als ouders, uw kleintjes in de gaten.

De Scoutinggroep Dorus Rijkers viert hun 75-jarig jubileum! Namens de vereniging onze hartelijke felicitaties aan deze mooie groep van zeeverkenners, wiens vloot aan steiger 1 in onze haven is afgemeerd. Misschien is het u opgevallen dat alle vletten in verschillende kleuren zijn gelakt. Het zijn de kleuren die de vloot in de afgelopen 75 jaar heeft gehad.

Door de gemeente Oss zijn we genodigd om te spreken over de dilemma’s in het buitengebied Oss. Een bestuurslid gaat de gespreksronde over het Maasoevergebied bijwonen, waarin de groei van recreatie & toerisme en verkeersoverlast wordt besproken en ook de natuur in de uiterwaarden een gesprekspunt zal zijn.

Verder wil de Watersportbond de relatie met hun leden verbeteren.
Hun motto is: ‘Varen doe je samen’. Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. In totaal zetten 100 regioteamleden verdeeld over 16 regio's zich met passie in om de belangen van de watersport in hun regio te behartigen. In verband met het ontbreken van een regioteam in de regio Brabant zijn zij op zoek naar nieuwe teamleden en een voorzitter voor het team. Mocht u interesse hebben, meer informatie is te vinden op hun site: www.watersportverbond.nl.

Zo dit was het weer voor de maand juni. We hopen u van harte te ontmoeten op onze Algemene Ledenvergadering van 9 juli. En natuurlijk een prettige voortzetting van uw vaarseizoen gewenst!

Geniet er lekker van!

Met hartelijke groet,
Martin-Jan, Mascha, Paul, Camille en Jolanda