Jaaropgave formulier 2016 en Opdrachtformulier hijsen per email verstuurd!

Geplaatst op 05-09-2015  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

hijsen14

In onze reglementen is opgenomen dat - vrij vertaald - elk lid de verplichting heeft om wijzigingen die van belang zijn voor het lidmaatschap zo spoedig mogelijk en schriftelijk of per email door te geven. Dan hebben we het over wijzigingen in naam, adres, woonplaats, boot, emailadres, ligplaats, eventuele beëindiging lidmaatschap, etc. Om deze gegevens te controleren en inzicht te hebben wie op de wal/in de haven wenste te overwinteren wordt aan ieder lid eind augustus/begin september een zogenaamd Seizoenopgave formulier toegezonden. Wil je ook deelnemen aan de collectieve hijsdagen, dan moet je tevens een Opdrachtformulier hijsen insturen. Met deze gegevens wordt de ledenadministratie jaarlijks op juistheid en volledigheid gecontroleerd en stelt het de havencommissaris al op een tijdig tijdstip in de gelegenheid inzicht te krijgen in de mutaties en wensen van de leden ten aanzien van de ligplaats voor het komend jaar. Met die gegevens wordt de nieuwe havenindeling opgesteld en kunnen dus ook de leden die nog op de wachtlijst staan geïnformeerd worden. 

 

Voorheen ontving elk lid per deze formulieren per post met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen of in te leveren in het clubhuis. Met de komst van internet en email kan het uitwisselen van deze gegevens veel gemakkelijker en efficienter.

Slechts minder dan 5% van de leden heeft nog geen internetverbinding, of heeft deze niet opgegeven. Daarmee is het een logische stap om deze uitwisseling van gegevens naar de leden per email te laten plaats vinden. Begin dit jaar zijn - als eerste stap - ook al de facturen per email verzonden. En dat is prima verlopen.

Natuurlijk blijft het zo dat leden zonder email account de formulieren per post toegezonden krijgen.

 

Voor de vereniging betekent dat minder kosten en minder tijd. En voor de leden verandert er weinig. En als je het echt slim en efficient wilt aanpakken, print je het formulier, vul je het in, scan je het en stuur je het ingevulde formulier per email retour! De formulieren staan ook op de Download pagina van onze site. Je kunt ook klikken op Jaaropgave of Hijsen voor het betreffende formulier.

 

Deze week zijn de Seizoenopgave formulieren voor het seizoen 2016 en de Opdrachtformulieren voor het hijsen komend najaar per email verstuurd. 

Met deze extra informatie rekenen wij op jullie medewerking met het tijdig terugsturen of inleveren van de formulieren.

 

Bert de Haan

Secretaris.