J A A R O P G A A F - 2019

Geplaatst op 31-10-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Addie van Geel

Jaaropgave gegevens 2019

 

Ieder jaar wordt u verzocht om uw gegevens van uw lidmaatschap te controleren en gegevens te verstrekken over NAW, plaatsing op de wachtlijst, walstroom, eventuele 2e ligplaats,etc. Zie hiervoor het Havenreglement op de site onder Reglementen

 

Op basis van deze gegevens worden voor 2019 de nieuwe Havenindeling, de nieuwe Wachtlijsten en de Jaarnota opgesteld. Het eventueel beëindigen van het lidmaatschap dient u vóór 1 januari 2019
schriftelijk/per e-mail te melden aan het Secretariaat. Na 1 januari is het lidmaatschap weer onherroepelijk met een jaar verlengd inclusief de verschuldigde contributies.

 

U kunt uw gegevens controleren en eventueel aanpassen via de Leden/Login pagina op onze site www.wvdemaaskant.nl. Gezien het vele werk om alle gegevens te verwerken, dient u de jaaropgave vóór 24 december 2018 te doen. Het aanpassen van uw gegevens via onze site is daarna gesloten.

 

Sinds 2016 hebben alle (meerderjarige) leden met een emailadres hun persoonlijke logingegevens ontvangen. Bent u de inloggegevens vergeten of kwijt dan kunt u op de Login/Leden pagina nieuwe inloggegevens opvragen welke dan automatisch per email aan u worden toegezonden. 

 

  • Als u ingelogd bent, gaat u naar Leden/Login en daarna naar Mijn Gegevens.
  • De grijs gearceerde gegevens (grijze letters/cijfers op Apple app.) kunt u niet wijzigen. Dit zijn de basisgegevens van de Ledenadministratie. Zit daar een fout in dan moet u dat per email melden aan de Ledenadministratie.
  • Door op "Verder" te klikken doorloopt u de rubrieken Algemeen, Contact privé, Postadres, Lidmaatschap en Overige.
  • Onder Overige staan uw bootgegevens en uw jaaropgave gegevens zoals deze eerder stonden geregistreerd. Als deze voor 2019 wijzigen, moet u dat aanpassen door gebruik te maken van de andere keuzemogelijkheid. Ook hier geldt dat grijs gearceerde gegevens niet gewijzigd kunnen worden. Zijn deze gegevens niet juist dan kunt u dat vermelden onder Opmerkingen of per email doorgeven aan de Ledenadministratie.
  • Let op. Vragen over het continueren van uw lidmaatschap en dat de verstrekte gegevens correct zijn, zijn verplichte te beantwoorden met JA of NEE.
  • Als u alle gegevens doorgenomen en (eventueel) aangepast hebt, vergeet dan niet op Voltooien te klikken. Alle wijzigingen worden door het systeem geregistreerd en aan de Ledenadministratie doorgegeven.

Alvast dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur,

 

Addie en Bob

WV de Maaskant