Informatie Rijkswaterstaat bij ijsgang

Geplaatst op 06-01-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

P1110164 (Small)P1110161 (Small) 

 

Tot op heden is er nog geen sprake geweest van winter. Sterker nog de maand december gaat de boeken in als een maand zonder vorst! Maar weersomstandigheden kunnen snel veranderen. Dat zien we nu wel, nu het in de bovenste helft van het land al enkele dagen ijzelt, sneeuwt en er op straat geschaatst kan worden en er in de zuidelijke provincies bij wijze van spreken nog een drankje op terras gedronken kan worden..

 

Rijkswaterstaat stuurt elk jaar weer informatie over de gevolgen bij aanhoudende vorst en welke maatregelen door booteigenaren getroffen kunnen worden. 

Hieronder volgt een samenvatting van deze brief die wij medio december 2015 ontvangen hebben. Op de Najaars ALV hebben wij daar al aandacht aan besteed.

 

Informatie Rijkswaterstaat 

Om de scheepvaart te dienen moeten de objecten zo lang als mogelijk in bedrijf zijn. Bij aanhoudende vorst moeten in het ergste geval de stuwen gestreken worden. In een dergelijke situatie kan ook op de Maasplassen een ijslaag gevormd worden. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat u uw eigen (preventieve) maatregelen treft voor een winterperiode en wil aan alle eigenaren van recreatievaartuigen en jachthavens, verzoeken met het volgende rekening te houden. 


IJsvorming vindt naar verwachting het eerst plaats op niet stromende plassen en kanalen. Vaartuigen en drijvende inrichtingen op die locaties met een directe verbinding met de Maas dienen er rekening mee te houden dat op het moment van het uit bedrijf nemen van de stuwen in de Maas er nauwelijks of geen mogelijkheid meer is om boten te verplaatsen. Het meest veilig is om vaartuigen nu uit het water te halen, ofwel te verplaatsen naar water met voldoende diepgang. Informatie over voldoende diepe locaties kunt u opvragen bij uw
havenmeester. Men doet er verstandig aan zich nu te vergewissen of de huidige ligplaats veilig is, mochten de stuwen bij een extreem koude weerssituatie gestreken worden. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met voldoende diepte ter plaatse of geschikte bodem om droog te vallen.

 

Voorts is er sprake van fluctuerende waterstanden tijdens het uit bedrijf nemen van de
stuwen.  Communicatie bij het strijken van stuwen?

 

Rijkswaterstaat zal zich tot het uiterste inspannen om u minimaal 24 uur voorafgaand aan het uit bedrijf nemen van de stuwen via de media te waarschuwen. Schepen dienen in dat geval een veilige locatie te zoeken met voldoende diepgang.

 

Hiertoe dient de berichtgeving nauwlettend te worden gevolgd op teletekst (pag.72O, 721 en 722) berichten aan de scheepvaart.
Meer actuele berichtgeving over ijsgang leest u op: 

http://www.vaarweginformatie.nl

Situatie in onze haven

In onze haven zijn al de nodige preventieve maatregelen getroffen. Om die reden mag er niet in de (binnen)haven overwinterd worden met uitzondering van enkele plaatsen aan steiger 5 (Goudkust) die voldoende diep zijn en met uitzondering van steiger 4 (drijvend). Verreweg het grootste deel van de boten overwintert op de wal. Indien de stuwen gestreken moeten worden als gevolg van aanhoudende (strenge) vorst zal het waterpeil in de Maasarm sterk dalen en kan schade ontstaan door brekend ijs/ijsschotsen.

Daarentegen kan het ook voorkomen dat stuwen gestreken moeten worden als gevolg van overvloedige regelval. In die situatie kan het waterpeil in de Maasarm flink steigen. Boten die in het water overwinteren kunnen dan moeilijk of tijdelijk niet bereikbaar zijn. Bedenk daarbij dat u zelf altijd verantwoordelijk bent en blijft voor uw boot. 

Op dezelfde website als hierboven aangegeven http://www.vaarweginformatie.nl vindt u alle gewenste informatie om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen..