Flyer natuur(vriendelijke) Maasoevers

Geplaatst op 24-07-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Rijkswaterstaat

 

Maasoevers

 

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd aan natuurvriendelijke Maasoevers en -uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Niet alleen bij het project herinrichting Hemelrijkse Waard, maar ook elders langs de Maas.

 

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de rivier een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

 

Speciaal voor de recreatievaart hebben we een flyer gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Bijgevoegd treft u de in 2015 geactualiseerde versie aan. Tevens is er nu een Duitstalige versie beschikbaar, die ik eveneens heb bijgevoegd. Omdat dit ook voor de leden van uw watersportvereniging relevant kan zijn, wilde ik vragen of u wellicht kans ziet de flyer(s) bij hen onder de aandacht te brengen?

 

Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

 

Voor de Nederlandstalige versie van deze flyer klik hier.

 

Voor de Duitstalige versie van deze flyer klik hier.