Besluit instellen Havencommissie

Geplaatst op 06-11-2015  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

Tijdens de Bestuursvergadering van 3 november heeft het bestuur besloten een Havencommissie conform onze statuten artikel 15 lid 3 in te stellen. Daarmee wordt in feite een ontwikkeling geformaliseerd die al geruime tijd in de praktijk bestond en ook node gemist werd.

 

Zeker na het besluit van de ALV in april dit jaar om groen licht te geven voor het Havenrenovatieplan werd al snel duidelijk dat in verband met de vele werkzaamheden verband houdend met dit project en de continuïteit daarvan een Havencommissie noodzakelijk is. Maar ook in verband met een spreiding en verdeling van de evenzo belangrijke beheers en uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot haven en haventerrein in het algemeen is een Havencommissie onontbeerlijk. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het opstellen van de havenindeling, het (tussentijds) toewijzen van ligplaatsen, het organiseren van de hijs-evenementen (najaar en voorjaar), het handhaven van de (haven)reglementen, etc.

 

De Havencommissie bestaat uit drie personen te weten Marc van Alphen, havencommissaris en tevens lid van het bestuur, Dennis van den Ham en Marc Molenaar. 

 

Tijdens de najaars ALV op 11 december zal nadere informatie verstrekt worden over de structuur, taken en taakverdeling van deze nieuwe commissie.

 

Namens het bestuur,

 

Bert de Haan, secretaris