Algemene ledenvergadering WV de Maaskant

Geplaatst op 28-04-2014  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

 

foto av 250414Op vrijdag 25 april vond de (voorjaars) algemene ledenvergadering plaats. Zo'n 46 stemgerechtigde leden hadden de uitnodiging ter harte genomen om mee te discussieren en mee te beslissen over het uit te voeren verenigingsbeleid. In verband met de wegens ziekte afwezige penningmeester gaf de voorzitter toelichting op de financiële stukken. Uiteindelijk werd ook de Begroting 2014 vastgesteld en werd de penningmeester decharge verleend op het gevoerde financiële beleid. Dit op basis van een unaniem positief advies van de kascommissie.

Na de uitvoerige toelichting van de havencommissaris over het agendapunt toegangssysteem en betalingssysteem ontstond veel discussie. Na stemming bleek een meerderheid van de leden met de door het bestuur gewenste ontwikkelingsrichting het vooralsnog niet eens te zijn. Wordt vervolgd. Ook voor het agendapunt ontwikkeling, onderhoud en verbetering haven/haventerrein was veel belangstelling. Ook hier gaf de havencommissaris een uitgebreide toelichting. Er was veel lof voor al het voorwerk en de tot nu bereikte resultaten. Ook dit onderwerp zal een vervolg krijgen. Silvester de Bruin kreeg het groene licht en de bijbehorende financiële middelen om enkele lounge banken naar het voorbeeld van die van wsv Drimmelen te realiseren. Hij kan dus met een groep vrijwilligers aan de slag!

Tot slot werd afscheid genomen van twee bestuursleden te weten, Paul Vinkenvleugel als commissiecoordinator en Wim van de Geijn als secretaris. Twee nieuwe bestuursleden zijn daarvoor in de plaats benoemd. Addie van Geel als commissiecoordinator en Bert de Haan als secretaris. Marcel van Vugt werd herkozen voor de functie van 2e secretaris/ledenadministratie.