Corona virus - update 25 april

Geplaatst op 25-04-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Silvester

Zaterdag 25 april 2020, Update i.v.m. Corona situatie

Aan de leden van W.V. de Maaskant,

Premier Mark Rutte heeft deze week meegedeeld dat de corona-maatregelen gehandhaafd blijven, en dat deze maatregelen effect hebben en dat de e.e.a. de goede kant opgaat.

Leden met de boot op de kant en onze hijscommissie keken uit naar versoepeling van de regels zodat we zouden kunnen hijsen. Maar geen versoepeling dus.

Onze hijscommissie heeft niet stil gezeten en hard gewerkt aan een corona-proof hijsprotocol. Een aangepaste hijsvorm waarbij de activiteiten op het haven terrein zo zijn aangepast dat we met inachtneming van de 1,5 meter regel toch kunnen hijsen.  En we zijn natuurlijk niet de enige watersportvereniging met een corona-probleem.

Ook andere verenigingen willen hijsen en hebben een aangepast hijsplan. Verder is er ook beweging gekomen bij de veiligheidsregio’s en gemeenten en zijn de eerste corona-proof hijsplannen goedgekeurd en kan er onder strikte voorwaarden gehesen worden.

Ook onze verenging is hiermee bezig. Uw voorzitter is in overleg met de gemeente Oss en ons aangepaste hijsplan is aan de gemeente aangeboden.

Ik weet uit overleg met mijn collega voorzitter van WSV de Gouden Ham dat het dan snel kan gaan. Op zich staan de gemeenten er constructief in, maar wel met zeer aangescherpte corona maatregelen. Ik hoop na het weekend snel uitsluitsel te krijgen van de gemeente Oss voor wat betreft onze hijsplannen zodat we alle boten snel en veilig in het water kunnen hijsen.

Vooruitlopend op die goedkeuring moet iedereen wel beseffen dat dit hijsen anders zal zijn dan normaal. In het kort :

  • Het haventerrein is afgesloten, alleen toegang vanaf de slagboom na oproep.
  • Maximaal 2 personen per boot, die stappen direct op de boot zodra deze in het water ligt.
  • De boot moet vaar- en hijs gereed zijn voor de hijsdag.
  • Er is geen sleepdienst, elke boot moet zelfstandig naar zijn ligplaats kunnen varen, bereidt uw boot hierop voor.
  • Ligt de boot in zijn box, dan het haventerrein direct verlaten, er wordt niet geklust of een mast gezet.
  • We houden steevast 1,5m afstand, geen groepsvormingen en er komen diverse zones om vrijwilligers of eigenaren in de diverse stadia gescheiden te houden en er zullen coördinatoren ingezet worden die regelen wie wanneer in welke zone mag komen.

Zodra we nieuws hebben van de gemeente zullen we iedereen direct informeren.

Bij een positieve beslissing van de gemeente zal de hijscommissie direct in actie komen en al de te hijsen booteigenaren informeren over het hijs-protocol en de corona-spelregels, de hijsdatum en de hijsvolgorde.

En nu hopen dat we (snel) een positief bericht van de gemeente krijgen.

Silvester de Bruin
Bestuursvoorzitter
W.V.  de Maaskant

PS: De toiletgroep is in principe gesloten. In ieders belang zo min mogelijk gebruiken en de deur steeds sluiten. En als u op de haven "een luchtje komt scheppen", eventueel in de boot op het water, houdt dan ruim afstand, voorkom groepsvorming, het mag geen "gezellig samenzijn" worden, immers Rutte zei: "Blijf zo veel mogelijk thuis." Handhaving is hier scherp op.
Verder blijven de eerder gecommuniceerde maatregelen van kracht.